Remedial Teaching Praktijk Ruggesteuntje

Werkwijze

 

Na aanmelding via de telefoon of via mail maken we een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek. Hierin bespreken we samen de achtergronden van het probleem en formuleren we de hulpvraag.

Als we tot behandeling overgaan kan het vervolgtraject er zo uitzien:

  • Pedagogisch/didactisch onderzoek
  • Observaties en gesprekjes om de leerstijl , werkaanpak en sterke kanten te onderzoeken
  • Eventueel gesprek met de groepsleerkracht ( na toestemming)
  • Het verslag van dit onderzoek wordt met ouders en leerling besproken.
  • Aan de hand van dit verslag maak ik een handelingsplan.
  • De behandeling gaat nu echt van start.
  • Na ongeveer 8 à 12 weken vindt er een evaluatie plaats. De vorderingen worden bekeken en we bespreken samen of we op de goede weg zitten.

Naast de specifieke hulp is voor mij een belangrijk doel dat uw kind weer gemotiveerd en met plezier naar school gaat. Tijdens de behandelingen werk ik daarom veel met materiaal en met spel en spelletjes. Ik besteed tevens aandacht aan planning en werkaanpak.

Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig/gewenst om thuis te oefenen. Het huiswerk is afwisselend, uitdagend en speels zodat het geen extra belasting wordt.

Webdesign: DareConcepts