Remedial Teaching Praktijk Ruggesteuntje

Rekentoetshulp 2F/2ER of 3F/3ER

Sinds 17 juni 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen van kracht. Alle VMBO examenleerlingen en MBO 2 en 3 maken daarom de 2F rekentoets. De resultaten komen op een apart certificaat bij het diploma. 

2F staat voor het niveau dat alle Nederlanders moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

Leerlingen van Havo/VWO en MBO 4 maken de 3F rekentoets.

In de praktijk komt het voor dat sommige basisschoolleerlingen nog niet of maar net voldoen aan het basisniveau 1F als zij instromen in het middelbaar onderwijs. Er kunnen hiaten zijn ontstaan door bijvoorbeeld ziekte. Bepaalde onderdelen zijn misschien nog niet voldoende geautomatiseerd. Kennis kan zijn weggezakt. Er is een vermoeden van dyscalculie. Of dyscalculie is al vastgesteld. Deze leerlingen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken.

Praktijk Ruggesteuntje biedt ondersteuning op maat.

  • Individueel of in een klein groepjes van 2 á 3 leerlingen (gelijk niveau).
  • Veel tijd voor specifieke instructie, gericht op inzicht en aanpak.
  • Veel aandacht voor feedback: Hoe heb je deze som aangepakt? Kan het handiger?
  • We werken afwisselend uit werkboeken en op de computer of i-pad. Maar we kunnen ook praktisch aan de slag met bijvoorbeeld meetopdrachten.
  • Tussentijdse toetsen om vast te stellen of de leerstof beheerst wordt.
  • Specifieke 2F/2ER of 3F/3ER toetstraining
  • Hulp volgens de richtlijnen van het protocol: Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie in het VO/MBO
  • De rekentoetshulp kan in overleg op school gegeven worden of in de eigen praktijkruimte.

Bijles of Remedial Teaching?

Bijles is voldoende als de rekenproblemen bestaan uit hiaten of als kennis is weggezakt. Of als er gewoon meer oefening nodig is om steviger in de schoenen te staan voor de rekentoets 2F/3F.

Remedial Teaching is nodig bij ernstige rekenproblemen, vermoeden van dyscalculie of als dyscalculie of dyslexie al is vastgesteld. Er wordt dan een Handelingsplan opgesteld. Dit Handelingsplan vormt samen met de evaluaties, tussentoetsen en gegevens van school een dossier. Dit dossier is belangrijk bij het eventueel aanvragen van een dyscalculieverklaring. Ook kan de school met dit dossier een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het speciale ER-examen voor rekenaars met ernstige rekenproblemen. Dit ER-examen is op hetzelfde niveau als het  F-examen, maar er mag gebruik worden gemaakt van een rekenmachine bij alle sommen en van specifiek toegestane hulpkaarten.

Tarieven

Bijles voor leerlingen die steviger in hun schoenen willen staan:  € 35,- per sessie van 50 minuten (+ 10 minuten voorbereiding/verslaglegging)

Remedial Teaching voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie:  €50,- per sessie van 50 minuten. Opstellen van Handelingsplan en verslaglegging voor  dossiervorming volgens uurtarief. ( zie ook onder de knop Over - Tarieven)

Webdesign: DareConcepts