Remedial Teaching Praktijk Ruggesteuntje

Voor wie is RT?

 

Remedial Teaching is er voor kinderen die dreigen vast te lopen op school. Het lezen kost veel moeite, het rekenen stagneert of bij dictees worden veel fouten gemaakt. Door de gespecialiseerde aanpak bij remedial teaching kan de achterstand worden ingelopen of het hiaat in kennis worden aangepakt.  Daarbij besteedt Ruggesteuntje ook aandacht aan werkhouding en werkaanpak.

Remedial Teaching is er ook voor kinderen met leerproblematieken als dyslexie en dyscalculie. Leerlingen die belemmerd worden door ADD, ADHD, TOS, DCD, NLD of PDD-Nos hebben veel baat bij een individuele benadering die rekening houdt met hun problematiek.

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Onderwijs die hun rekenexamen gaan maken  kan Ruggesteuntje hulp bieden in de vorm van het opsporen van hiaten in de rekenkennis en behandeling hiervan.

Ruggesteuntje verzorgt ook bijles voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die moeite hebben met planning, Nederlands of rekenen.

Webdesign: DareConcepts