Remedial Teaching Praktijk Ruggesteuntje

Voor wie is RT?

 

Remedial Teaching is er voor kinderen die dreigen vast te lopen op school. Het lezen kost veel moeite, het rekenen stagneert of bij dictees worden veel fouten gemaakt. Door de gespecialiseerde aanpak van remedial teaching kan de achterstand worden ingelopen of het hiaat in kennis worden aangepakt.  Daarbij besteedt Ruggesteuntje ook aandacht aan werkhouding en werkaanpak.

Remedial Teaching is er ook voor kinderen met leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Leerlingen die belemmerd worden door ADD, ADHD, ASS, DCD, NLD of PDD-Nos hebben veel baat bij een individuele benadering die rekening houdt met hun problematiek.

Voor leerlingen in groep 8 die hun cito-eindtoets gaan maken is het mogelijk om een toetstraining te volgen. Gericht oefenen met de toetsvragen en de manier van aanpak verhoogt het zelfvertrouwen.

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs worden in 2014 de rekentoetsen 2F en 3F verplicht voor het examen. Ook hierbij kan Ruggesteuntje hulp bieden in de vorm van het opsporen van hiaten in de rekenkennis en behandeling hiervan.

Webdesign: DareConcepts